Post Top Ad

Post Top Ad

Thứ Sáu, 14 tháng 10, 2016

Thao tác bật tắt kích hoạt thanh điều hướng trên window phone 10

Thao tác với thanh điều hướng trên lumia, window phone 10 mà các bạn có thể kích hoạt.

Kích hoạt rung khi chạm thanh điều hướng -Kích hoạt Gõ đúp 2 lần vào thanh điều hướng để tắt màn hình

Để kích hoạt trên thanh điều hướng trên lumia các bạn vào Cài Đặt > Cá nhân hoá > Thanh điều hướng. Sẽ dể dàng thấy 2 chức năng như trên, các bạn chọn Bật để kích hoạt, hay Tắt để huỷ kích hoạt. Vậy là xong!

Mô tả:
Trong thao tác trên điện thoại các bạn có thể tắt nhanh màng hình khi Gõ đúp 2 lần vào thanh điều hướng để tắt màn hình, mà không cần một phần mềm nào cả.

Kết: Vậy là mình đã hướng dẫn xong Cách Bật tắt kích hoạt thanh điều hướng trên window phone 10 đã xong

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

( Bạn có thể gửi lời nhận xét ở đây )
+ Vui lòng sử dụng Tiếng Việt , có dấu
+ Bình luận lịch sự, cám ơn